Xốp bọc ổi Thanh Hà

Xốp bọc ổi Thanh Hà
Xốp bọc ổi Thanh Hà

Bao bọc ổi

Xốp bọc trái

Túi bóng & dây chun

Túi vải bọc trái

Túi giấy bọc trái

Túi lưới